Tư vấn Quản trị Chiến lược

Chuyên môn của chúng tôi là tư vấn về hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược cho các tổ chức mong muốn tìm cách thực hiện các thay đổi chiến lược, xây dựng những chiến lược mới, thúc đẩy hiệu suất và vươn tới tầm xuất sắc trong kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn về hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược của RCEM hỗ trợ khách hàng xác định hiện trạng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và giúp lãnh đạo doanh nghiệp hoạch định những bước đi cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. Hoạt động tư vấn về quản trị chiến lược của chúng tôi tập trung vào những phương diện cụ thể sau:

Xây dựng/rà soát chiến lược kinh doanh

 • Phân tích môi trường kinh doanh để chỉ ra những cơ hội và thách thức
 • Rà soát, chẩn đoán DN để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi, chiến lược kinh doanh tổng thể và kế hoạch hành động chi tiết đến từng phòng ban, bộ phận
 • Truyền thông, khuyến khích sự tham gia đóng góp xây dựng chiến lược và thay đổi tư duy
 • Xây dựng và chuyển giao các công cụ quản trị chiến lược

Rà soát/ chẩn đoán toàn diện doanh nghiệp

 • Rà soát toàn diện môi trường kinh doanh cũng như mọi hoạt động của doanh nghiệp trên nguyên tắc khách quan, đa chiều, có tham vấn các ý kiến từ chính nội bộ cũng như các đối tác liên quan để tìm ra căn nguyên của các vấn đề
 • Đánh giá khách quan những điểm mạnh, yếu cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra với doanh nghiệp (SWOT)
 • Khuyến nghị những điều chỉnh, thay đổi cần thiết
 • Truyền thông, thay đổi nhận thức và tạo động lực cho đội ngũ công nhân viên doanh nghiệp tham gia vào quá trình đánh giá và tự đổi mới.

Tối ưu hóa tổ chức và quy trình kinh doanh

 • Xây dựng giải pháp điều chỉnh cấu trúc tổ chức và việc phân công, phân nhiệm trong tổ chức để đảm bảo:
  • Phối hợp và kiểm soát hiệu quả các luồng nghiệp vụ
  • Phát huy các lợi thế cạnh tranh
  • Phù hợp với văn hóa doanh nghiệp
 • Kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp với các quy chế, quy định được xây dựng một cách chuẩn tắc và có hệ thống
 • Tối ưu hóa và hệ thống hóa các quy trình kinh doanh đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bước công việc, các bộ phận và hỗ trợ việc thực hiện quản lý theo quy trình (Management by Process)
 • Xây dựng và chuyển giao các công cụ theo dõi đánh giá.
 • Đánh giá tổ chức

Với kinh nghiệm nghiên cứu, khảo sát, đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, loại hình và quy mô khác nhau và đội ngũ chuyên gia sâu sắc về lý thuyết, các thực hành tốt trong các lĩnh vực và giàu kinh nghiệm triển khai dự án hiện trường, RCEM luôn cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp tư vấn, đào tạo về Lean Manufacturing, Cải tiến quản trị và Quản lý sản xuất hướng đến các kết quả tốt nhất về tất cả các mặt nhận thức, năng lực và hiệu quả.

Bài viết sau đó Tư vấn KPIs