Tư vấn KPIs

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp quản lý vốn nhân lực toàn diện, dịch vụ tư vấn KPIs của chúng tôi sẽ chuyển giao cho khách hàng kiến thức, kinh nghiệm để ứng dụng thành công, hiệu quả và toàn diện Bản đồ Chiến lược và Thẻ điểm cân bằng cùng các công cụ quản trị hiện đại khác trong công tác hoạch định chiến lược doanh nghiệp qua các bước sau:

 1. Đánh giá tổng thể
 2. Xây dựng chiến lược doanh nghiệp
 3. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 4. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 5. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 6. Xây dựng mô tả công việc
 7. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và Quy chế đánh giá KPI
 8. Giám sát và rút kinh nghiệm
 9. Kiểm tra và hiệu chỉnh

Nếu Doanh nghiệp của Bạn đang rơi vào một trong bốn giai đoạn sau:

 • Đã nghe nói về phương pháp BSC/KPIs và muốn tìm hiểu thêm
 • Đã xây dựng một hệ thống Balanced Scorecard/KPIs của riêng mình và cần hỗ trợ chuyên môn để phát triển hệ thống này lên một tầm cao hơn
 • Đang gặp vấn đề trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống Balanced Scorecard/KPIs
 • Có một hệ thống Balanced Scorecard/KPIs hoạt động tốt nhưng muốn đánh giá lại để cập nhật mới.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn trực tiếp tại Doanh nghiệp của Bạn!

Bài viết trước đó Tư vấn Quản trị Chiến lược
Bài viết sau đó Tư vấn cải tiến nhà máy