Tư vấn cải tiến nhà máy

Tư vấn các hoạt động và giải pháp nhằm cải tiến chất lượng và năng suất thông qua KAIZEN, là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn. Kaizen có nghĩa là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”.

Bí quyết của việc áp dụng Kaizen đó chính là việc cắt giảm tối đa sự lãng phí trong các khu vực như hàng hóa tồn kho, giảm thời gian lao động và chờ đợi, vận chuyển cùng với sự đi lại của các công nhân nhà máy, cắt giảm tối đa sự sản xuất dư thừa và tạo ra nơi làm việc ngăn nắp và khoa học.

RCEM cung cấp dịch vụ tư vấn cải tiến doanh nghiệp hiệu quả cao dựa trên phương thức sản xuất TPS (TOYOTA Production System), giúp doanh nghiêp chuyển biến mạnh mẽ, trở thành những doanh nghiệp tinh gọn có khả năng cạnh tranh trên mọi phương diện về kỹ thuật, chất lượng, chi phí, và giá thành.

Quy trình cung cấp dịch vụ Tư vấn Cải tiến doanh nghiệp và Quản lý sản xuất

 

 1. KHẢO SÁT & NẮM BẮT HIỆN TRẠNG

Các chuyên gia của RCEM sẽ Khảo sát thực trạng quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xác định dòng chảy giá trị, các đặc thù công nghệ, nhân lực và quản trị của doanh nghiệp, nắm bắt được khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Tìm ra các nguyên nhân khiến doanh nghiệp thiếu hiệu quả và tìm ra các cơ hội cải tiến cho doanh nghiệp.

 1. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

Các chuyên gia RCEM sẽ cùng với thành viên quản trị công ty lập nên các nhóm cải tiến trong công ty để cùng phân tích và đề xuất báo cáo về chiến lược, lộ trình và kế hoạch cụ thể của Phương án cải tiến.

Các phương án cải tiến này sau khi được bàn bạc sẽ trình lên ban điều hành để thực hiện dựa trên điều kiện thực tế của doanh nghiệp

 1. HUẤN LUYỆN
 • Các chuyên gia giàu kinh nghiệm RCEM sẽ thực hiện huấn luyện kỹ năng làm việc, hướng dẫn Hướng dẫn triển khai thí điểm cho phạm vi hoạt động được chọn làm mẫu trên cơ sở phân tích và xây dựng kế hoạch chi tiết
 • Tổ chức các lớp huấn luyện nhân viên, quản lý, quản trị phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp
 • Hướng dẫn củng cố thực hành, thu thập số liệu, theo dõi, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm với dự án triển khai mẫu
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai mở rộng việc ứng dụng Lean Manufacturing và/hoặc các công cụ quản lý/cải tiến trong toàn tổ chức.
 1. ĐÁNH GIÁ
 • Hướng dẫn theo dõi, đánh giá, xem xét quá trình triển khai mở rộng cùng các kết quả đạt được để có những đối sách thích hợp
 1. RÚT KINH NGHIỆM
 • Tổng kết dự án và rút kinh nghiệm các thành công cũng như thiếu sót của dự án
 • Tạo tiền đề để thực hiện các dự án cải tiến tiếp theo của công ty.