Sản xuất tinh gọn trong thời kỳ Công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đánh dấu đỉnh cao của văn minh nhân loại, được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống con người; để tận dụng được cuộc cách mạng này, mỗi quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng cần có một số yếu tố quan trọng đó là: người lãnh đạo, cán bộ quản lý sáng tạo với tầm nhìn 4.0; nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các phát minh, sáng tạo.

Sản xuất tinh gọn theo kiểu Lean/TPS là một hệ thống các kỹ thuật và hoạt động được áp dụng rộng rãi để cải thiện năng suất. Nó cũng liên quan đến việc giảm chi phí hoạt động bằng cách loại bỏ các hoạt động phi giá trị gia tăng và các lãng phí từ tổ chức. Việc tích hợp hệ thống sản xuất lean và các tiến bộ công nghệ như Industry 4.0 đã trở nên không thể tránh khỏi do yêu cầu hiệu quả của sản xuất và đòi hỏi sự kết nối của tất cả các dây chuyền sản xuất và chức năng.

Khóa học về “Sản xuất Tinh gọn (Lean manufacturing) trong thời kỳ Công nghiệp 4.0” nhằm giúp các doanh nghiệp ứng dụng TPS thànsh công vào sản xuất của chính doanh nghiệp và  đạt được tiến bộ đáng kể trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận triển khai áp dụng hệ thống sản xuất LEAN nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay

 

ĐỐI TƯỢNG

  • Lãnh đạo Công ty, Giám đốc điều hành, giám đốc sản xuất;
  • Kỹ sư chịu trách nhiệm về sản xuất, thiết kế;
  • Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng;
  • Giám sát viên, tư vấn và các nhân sự quan tâm đến chất lượng và giá thành sản phẩm

NỘI DUNG

Tổng quan Cách mạng CN 4.0

Ứng dụng CN 4.0 vào các ngành

Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp VN

Tổng quan về hệ thống SX Lean/TPS và sự thay đổi của hệ thống trong thời kỳ CN 4.0

Lãng phí theo quan điểm của TPS ứng với thời kỳ CN 4.0

Cải tiến theo tinh thần của TPS

Thực hành phát hiện lãng phí

Quản trị Logistics theo phương pháp của TPS trong thời kỳ CN 4.0

Quản trị kho hàng theo phương pháp của TPS trong thời kỳ CN 4.0

 (Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)