Phương pháp xây dựng từ điển năng lực và ứng dụng

MỤC TIÊU

  • Hướng dẫn xây dựng bộ từ điển năng lực riêng cho từng cá nhân, từng bộ phận, từng phòng ban, cho từng công việc phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh Nghiệp Bạn
  • Chia sẻ phương pháp áp dụng Từ điển năng lực vào các công tác như: Thăng tiến nghề nghiệp, Thiết lập kế hoạch đào tạo…
  • Cung cấp từ điển năng lực nhân viên trong công ty, tạo nên một từ điển năng lực mẫu cho toàn công ty.

ĐỐI TƯỢNG

  • Trưởng phòng nhân sự, Chuyên viên nhân sự của công ty.

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)