Nâng cao năng lực cho đội ngũ Quản lý cấp trung

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu thêm về cấu trúc, tổ chức, chức năng và quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tăng khả năng ứng phó với những thay đổi xảy ra trong công việc;
  • Nâng cao khả năng quản lý và tạo động lực cho nhân viên;
  • Hiểu được các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tổ chức, làm việc nhóm và tạo động lực cho nhân viên.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Các giám đốc chức năng trong doanh nghiệp;
  • Các trưởng/phó phòng ban, đội trưởng, tổ trưởng các tổ sản xuất…
  • Các chuyên viên có kinh nghiệm làm việc và có tiềm năng làm quản lý.

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)