Kỹ năng giải quyết xung đột

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả của xung đột trong tổ chức;
  • Đánh giá thiên hướng của bản thân trong việc giải quyết xung đột;
  • Thể hiện kỹ năng mềm dẻo và hiệu quả trong giải quyết xung đột & quản lý quan hệ;
  • Ứng dụng các phương pháp, kỹ năng giải quyết xung đột/ mâu thuẫn một cách có hiệu quả;
  • Phát hiện và ngăn chặn xung đột trước khi chúng xảy ra;
  • Học hỏi kinh nghiệm về giải quyết xung đột của các công ty tại Việt Nam và các nước.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc, phó giám đốc, hội đồng quản trị;
  • Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc chức năng, Trưởng/phó phòng ban;
  • Cán bộ quản lý, các cá nhân quan tâm, mong muốn hoàn thiện kỹ năng này.

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)