7 Công cụ quản lý Chất lượng trong Sản xuất

Tại Việt Nam hiện nay, việc áp dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng rất hạn chế hoặc không biết áp dụng. Việc sử dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng cơ bản được xem là những hành trang không thể thiếu nhằm đạt được mục tiêu “Chất lượng toàn diện”, mang lại sự hài lòng cho khách hàng với chi phí thấp nhất.

Khóa đào tạo “7 công cụ quản lý chất lượng” được thiết kế với mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về 7 công cụ Quản lý Chất lượng, làm thế nào 7 công cụ này được sử dụng trong việc giải quyết vấn đề. Các học viên sẽ hiểu và ứng dụng được 7 công cụ QC để giảm lãng phí thời gian không đáng bằng cách sử dụng một cách thức tiếp cận chung để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả

MỤC ĐÍCH

  • Hiểu được tầm quan trọng và sử dụng các công cụ chất lượng trong công việc và cải tiến quy trình;
  • Nắm đuợc cách vẽ 7 công cụ sử dụng MS Excel;
  • Đo lường và xử lý hiệu quả các phương pháp được triển khai;
  • Nắm bắt 7 bước giải quyết sự cố và các phương pháp ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng vào thực tế công việc tại doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG

  • Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên thống kê, nhân viên kỹ thuật;
  • Các cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng cũng như trình độ phù hợp với khóa học.

NỘI DUNG

Khái quát về quản lý chất lượng

Hiểu và thực hành cách sử dụng 7 công cụ quản lý chất lượng

Ứng dụng 7 công cụ, tiến hành QLCL và các hoạt động cải tiến!

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)