Giới thiệu

GIỚI THIỆU 

 • Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
 • Tên tiếng Anh: Research Center for Economics and Management (RCEM)

 

 

CHỨC NĂNG

 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý
 • Đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức, và doanh nghiệp theo yêu cầu của xã hội
 • Hỗ trợ cho các tổ chức doanh nghiệp trong việc phát triển tri thức về Kinh tế và Quản lý
 • Tiếp nhận chuyển giao các hoạt động có liên quan đến Chương trình Monozukuri của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, do công ty Toyota Việt Nam và Quỹ Toyota Việt Nam tài trợ.

NHIỆM VỤ

 • Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý. Đóng vai trò làm đầu mối của Viện trong việc hình thành các đề tài nghiên cứu, nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế và quản lý.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình, lớp đào tạo (cấp chứng chỉ) theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, và xã hội.
 • Tổ chức các hội thảo chuyên môn trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các đối tác, doanh nghiệp, nhà khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế và quản lý
 • Tổ chức các hoạt động chuyển giao tri thức và kỹ năng kinh tế và quản lý thông qua các hoạt động tư vấn tại tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức các hoạt động theo chương trình Monozukuri về các tư tưởng và phương pháp quản lý sản xuất hiện đại theo mô hình của Toyota.
 • Cung cấp các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thực thi các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, và tư vấn theo nhu cầu
 • Hỗ trợ hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trên cơ sở tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật như hội thảo, seminar, giao lưu doanh nghiệp, tham quan doanh nghiệp, hỗ trợ hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp

 

 

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức đào tạo, nghiên cứu và cung cấp hoạt động tư vấn hàng đầu về Kinh tế và Quản lý tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Đào tạo và phát triển các cán bộ quản lý xuất sắc cho doanh nghiệp và xã hội thông qua:

 • Triển khai các chương trình đào tạo có chất lượng cao cấp nhật thực tiễn và kiến thức hệ thống
 • Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và các nhà khoa học để không ngừng nâng cao trí tuệ và tư duy quản trị doanh nghiệp.
 • Thu hút sinh viên giỏi, giảng viên có trình độ để tạo ra giá trị và sự khác biệt.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị chúng tôi theo đuổi và cam kết đem lại cho khách hàng, đội ngũ chuyên gia, các nhà cung cấp và đối tác:

 • Đề cao trách nhiệm
 • Tôn trọng cá nhân và tổ chức
 • Gia tăng giá trị
 • Đa dạng và sáng tạo
 • Tác động xã hội

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

       70% thực hành, 30% lý thuyết dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của Học viên.

Trong quá trình học, Học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tốn tại.

Vấn đề của Học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp.

Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, Giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để Học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi… Từ đó áp dụng những công cụ, phương pháp giúp Học viên cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu suất làm việc của từng vị trí đặc thù riêng trong doanh nghiệp.

 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

   Tất cả các chuyên gia tư vấn và giảng dạy tại RCEM phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Bằng cấp: Tiến sĩ/ Thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến tư vấn và giảng dạy.
 • Kinh nghiệm làm việc: Các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, làm việc cho các tổ chức tư vấn và chứng nhận quốc tế.
 • Kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy: Có kinh nghiệm đào tạo sâu rộng đặc biệt là đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.
 • Trong công việc chuyên môn: chuyên gia tư vấn RCEM làm việc tuân thủ theo các quy trình tư vấn quốc tế đã và đang được áp dụng bởi các công ty tư vấn quốc tế như: Bureau Veritas (Anh), BSI (Anh) và APAVE (Pháp).