Contact us

Thông tin chi tiết về Chương trình Đào tạo & Tư vấn, vui lòng liên hệ:

Văn phòng: 207A – C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nan

Hotline:02462.938.212 – 02462.938.218

Email: info@rcem.edu.vn

Website: rcem.edu.vn