Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn Quản trị Chiến lược

Tư vấn Quản trị Chiến lược

Chuyên môn của chúng tôi là tư vấn về hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược cho các tổ chức mong muốn tìm cách thực hiện các thay đổi chiến lược, xây dựng những chiến lược mới, thúc đẩy hiệu suất và vươn tới tầm xuất sắc trong kinh doanh. Dịch vụ tư vấn về hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược của RCEM hỗ trợ khách hàng xác định hiện trạng và mục tiêu phát triển của doanh …

Tư vấn KPIs

Tư vấn KPIs

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp quản lý vốn nhân lực toàn diện, dịch vụ tư vấn KPIs của chúng tôi sẽ chuyển giao cho khách hàng kiến thức, kinh nghiệm để ứng dụng thành công, hiệu quả và toàn diện Bản đồ Chiến lược và Thẻ điểm cân bằng cùng các công cụ quản trị hiện đại khác trong công tác hoạch định chiến lược doanh nghiệp qua các bước sau: Đánh giá tổng thể Xây dựng …

Tư vấn cải tiến nhà máy

Tư vấn cải tiến nhà máy

Tư vấn các hoạt động và giải pháp nhằm cải tiến chất lượng và năng suất thông qua KAIZEN, là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn. Kaizen có nghĩa là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Bí quyết của việc áp dụng Kaizen đó chính là việc cắt giảm tối đa sự lãng phí trong các khu vực như hàng hóa tồn …